Állandó kiállítás a Csonka (Török)-toronyban

Török világ – magyar világ

A kiállításon a Vártorony kiállító termeiben bemutatjuk a két világot – ezzel mintegy párhuzamba állítva a hódítók és a hódoltattak kultúráját, életmódját, mindennapi életét.

Enteriőr-szerűen megjelenítjük a korabeli hétköznapi lakóépületek belsejét, jellemző részleteit. Ezekben a hétköznapi élethez tartozó eszközöket, bútorokat, edényeket, világító eszközöket állítunk ki. A házak fűtését biztosító, jellegzetesen különböző török és magyar kályhákat is bemutatjuk.

Mindezt sok tárgyi anyaggal, élvezhető, befogadható formában.

Állandó kiállítás a Csonka (Török)-toronyban

"Rózsalevél, felkap a szél" - Sárdy János emlékkiállítás

„Egy időben bálvány volt, a népszerűség hőfoka, izgatottsága, látványossága akkora volt, hogy össze sem hasonlítható a mai sztárokéval, holott ők sem panaszkodhatnak.

S hogy más divat jött, és elmúlt a tűzijáték, nem tűnt el, mint annyi csillag az előadó-művészet egéről, hanem jelképpé mélyült, mint Blaháné. Klasszikussá érett.

A magyar népmese harmadik gyermekévé, aki tiszta szívvel küzd a sárkány ellen, nem mérlegelve, hanem vállalva a veszélyt, nem töprengve, hanem az egyetlen, lehetséges utat járva, tisztessége, küldetése, logikája szerint. Ezt a figurát – önmagát – építette fel élete végéig, ez volt a hatalma.”

Abody Béla

Állandó kiállítás a Fafaragó Galériában

Mesebeli Afrika

A kiállítás célja, hogy a 2012-es Magyar László expedíció nyomvonalán, az expedíció kalandjait, élményeit, témáit felelevenítve, Lantai-Csont Gergely recens fotográfiából, videóiból és Szilasi Ildikó Afrika kutató gyűjteményéből, a fekete kontinensről származó használati tárgyakból, néprajzi érdekességekből a néző valódi részese, újraélője legyen az expedíciós kalandnak, az út kapcsán pedig tartalmas ismereteket szerezzen Magyar László munkásságáról, és a mai Angoláról.

A kiállítás több téma köré épül, az expedíció témái/ „sztorijai” szerint. Minden nagyméretű molinón, felületen, egy ilyen „sztori” jelenik meg. Egy-egy színes, nyomtatott felületen egyszerre jelennek meg térképrészek, Lantai-Csont Gergely fotói és Szilasi Ildikó szövegei egységes, kreatív grafikai stílusban.

A kiállítást Szilasi Ildikó antropológus, Afrika-kutató rendezte és 2022-ben a Magyar László Tudományos Egyesület egészítette ki.

 

Időszaki kiállítás az Ispánházban

Látogatható: 2024. október 31-ig

Matéria – az Ördögszekér Táncegyesület és Bakos András grafikusművész közös kiállítása

A 20 éves jubileumot ünneplő Ördögszekér Táncegyesület és Bakos András grafikusművész közös kiállítása a Dunaföldvári Várban. 

A látogatók megcsodálhatják az egyesület produkcióinak legszebb viseleteit és kellékeit. A legújabb alkotásai mellett az Ördögszekér előadásaihoz készült szóróanyagok erdeti grafikáit is láthatják Bakos András művei között.

Időszaki kiállítás a Fafaragó Galériában

Látogatható: 2024. november 2-ig

Egyáltalán – Nemes Ferenc kiállítása

Nemes Ferenc a Duna menti térség, illetve szűkebb régiónk (Fejér és Tolna megye) képzőművészeti színterének figyelemre méltó alakja, aki évtizedek óta rendszeresen szerepel a térség kollektív tárlatain, alkotótelepein, hazai-és külföldi seregszemléken. Tagja a Magyar Szobrász Társaságnak valamint a Rend-Rendszer Csoportnak (utóbbival 1980-tól napjainkig rendszeresen jelentkezik kiállításokkal). – írja Nyulassy Zsolt a szobrászról szóló cikkében.

Művei számos hazai és nemzetközi magán- és közgyűjteményben – köztük például a Magyar Nemzeti Galériában, a paksi Modern Képtárban, a győri Városi Múzeumban – megtalálhatóak. Nemes Ferenc művészete szoros kapcsolatban áll a tudománnyal és a filozófiával: művei középpontjában kezdetektől a többváltozós rendszerek törvényszerűségeinek elemzése áll.

Síkban és térben egyaránt a hullámmozgások jelensége, illetve annak leképezése állt művészi érdeklődése fókuszában. Munkái élményanyagául a káosz-és katasztrófaelmélet, a játékelmélet, a mikrovilág, a csillagászat jelenségei, de akár a társadalmi és pénzügyi világban végbemenő változások is forrásként szolgálnak. Az új kiadvány mediálisan is sokszínű, érvényes keresztmetszetet ad a művész életművéből – egyebek mellett igazolva azt is, hogy Nemes Ferenc munkássága művészeti jelentőségében messze túlmutat, túllép e régió határain.

 

A kiállítást rendezte:
Heritesz Gábor szobrászművész

Kurátor:
Rabiné Holmi Melinda